Όροι χρήσης

Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για ιδιωτική χρήση από εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές και γονείς. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των αναρτήσεων (φωτογραφίες, κείμενα, αρχεία) σε άλλους ιστότοπους. Όποιος εκπαιδευτικός ανεβάζει φωτογραφίες στον ιστότοπο του σχολείου του (ή σε άλλο μέσο) από την αξιοποίηση του υλικού, να προσθέτει τον ενεργό σύνδεσμο της πηγής. Αναφορικά με τις ψηφιακές τάξεις, μπορείτε να εισάγετε τον υπερσύνδεσμο της κάθε ανάρτησης (όχι των αρχείων).

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Μαθαίνοντας με το Pop it


Το Pop it μπορεί να αξιοποιηθεί σε εκπαιδευτικού τύπου δραστηριότητες, για την καλλιέργεια γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων. Αν και κυκλοφορεί σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, θεωρώ ότι το τετράγωνο 10 επί 10 δίνει περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης.

Γλώσσα:

-Αφού γράψετε τα γράμματα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, πείτε τον φθόγγο ή το όνομα ενός γράμματος και ζητήστε από το παιδί να πατήσει τη φούσκα με το αντίστοιχο γράμμα.

-Αφού γράψετε τα πεζά γράμματα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, δείξτε στο παιδί μια κάρτα με ένα κεφαλαίο γράμμα και ζητήστε του να πατήσει τη φούσκα με το αντίστοιχο πεζό (η ίδια δραστηριότητα μπορεί να γίνει και αντίστροφα).

-Αφού γράψετε τα γράμματα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, ζητήστε από το παιδί να πει την αλφαβήτα και για κάθε όνομα γράμματος ή φθόγγο που θα λέει, να πιέζει το αντίστοιχο γράμμα.

-Αφού γράψετε διάφορες συλλαβές με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, πείτε μια από αυτές και ζητήστε από το παιδί να την πιέσει.

-Πείτε μια πρόταση και ζητήστε από το παιδί να πιέσει μία φούσκα για κάθε λέξη.

-Πείτε μια λέξη και ζητήστε από το παιδί να πιέσει μία φούσκα για κάθε συλλαβή.

-Πείτε μια λέξη και ζητήστε από το παιδί να πιέσει μία φούσκα για κάθε φθόγγο.

-Πείτε μια λέξη και ζητήστε από το παιδί να πιέσει τη φούσκα στην οποία αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο γράμμα (π.χ. για τη λέξη "γάτα", το παιδί πιέζει την τρίτη φούσκα για το "τ").

-Πείτε μια λέξη και ζητήστε από το παιδί να πιέσει την τονούμενη συλλαβή.

-Πείτε μια λέξη και ζητήστε από το παιδί να πιέσει το τονούμενο γράμμα.

-Αφού γράψετε τα γράμματα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, πείτε μια λέξη (με μονά γράμματα, π.χ. "τόπι", όχι "γάτα") και ζητήστε από το παιδί να πιέσει με τη σωστή σειρά τα γράμματα που θα χρησιμοποιούσε για να γράψει τη λέξη. Κατόπιν, το παιδί καλείται να γράψει τη λέξη. Εναλλακτικά, αντί να πείτε μια λέξη, μπορείτε να δείξετε μια εικόνα.

-Αφού γράψετε τα γράμματα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, πιέστε τα γράμματα μιας συλλαβής/ λέξης (με τη σωστή σειρά) και ζητήστε από το παιδί να πει τη συλλαβή/ λέξη. 

 

Μαθηματικά:

-Δίνετε στο παιδί μερικά αντικείμενα και του ζητάτε για κάθε ένα από αυτά να πιέσει μία φούσκα (αντιστοίχιση "ένα προς ένα").

-Λέτε στο παιδί να ρίξει το ζάρι και του ζητάτε για κάθε μια τελίτσα να πιέσει μία φούσκα ("αντιστοίχιση ένα προς ένα").

-Ζητάτε από το παιδί να αριθμήσει προφορικά μέχρι π.χ. το 20 και για κάθε αριθμό που λέει να πιέζει ταυτόχρονα μία φούσκα.

-Ζητάτε από το παιδί να αριθμήσει προφορικά ανεβαίνοντας 2-2 και κάθε φορά να πιέζει 2 φούσκες. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί ανεβαίνοντας 3-3, 4-4 κλπ.

-Αφού προηγουμένως γράψετε τους αριθμούς 1-100 με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, προτείνετε στο παιδί να πιέσει τους μονούς ή τους ζυγούς αριθμούς (μπορείτε να βρείτε κι άλλες δραστηριότητες με τον πίνακα της εκατοντάδας εδώ).

-Ζητήστε από το παιδί να κάνει προσθέσεις, π.χ. πιέζει 2 φούσκες, μετά άλλη 1 και τέλος τις προσθέτει όλες μαζί για να βρει το άθροισμα (2+1=3).

-Ζητήστε από το παιδί να κάνει αφαιρέσεις: π.χ. πιέζει 4 φούσκες, μετά επαναφέρει τις 3 και τέλος μετράει πόσες έμειναν για να βρει τη διαφορά (4-3=1).

-Ζητήστε από το παιδί να κάνει πολλαπλασιασμούς: π.χ. πιέζει 5 φούσκες οριζόντια, 3 φούσκες κάθετα, στη συνέχεια πιέζει τις υπόλοιπες μέσα στο νοητό ορθογώνιο και τέλος τις μετράει όλες για να βρει το γινόμενο (5x3=15).

-Λέτε στο παιδί έναν αριθμό και τον σχηματίζει πιέζοντας τις φούσκες. Στη συνέχεια του ζητάτε να βρει το συμπλήρωμα του αριθμού μέχρι το 10, το 20, το 100 κλπ.

-Λέτε στο παιδί να σχηματίσει ένα γεωμετρικό σχήμα με συγκεκριμένες διαστάσεις και στη συνέχεια να βρει την περίμετρο και το εμβαδό του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οδηγίες εκτύπωσης

Αποθηκεύστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια προχωρήστε στην εκτύπωσή τους. Διαφορετικά αλλάζουν οι διαστάσεις του υλικού.

Δημοφιλείς αναρτήσεις