Προσανατολισμός στον χώρο

Εξοικειώστε τους μαθητές σας με τους όρους αριστερά – δεξιά – οριζόντια – κάθετα – διαγώνια, εφαρμόζοντας μια πολύ απλή ιδέα.

Εκτυπώστε τις καρτέλες με τα γράμματα που συνθέτουν τους παραπάνω όρους, πλαστικοποιήστε και κόψτε τις. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας χαρτοταινία, τοποθετήστε τις κατάλληλα στην πόρτα, στο παράθυρο, στον πίνακα της τάξης ή ακόμα και στην τηλεόραση εάν υπάρχει.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έχουν καθημερινή επαφή με τους όρους του προσανατολισμού και τους αποτυπώνουν πιο εύκολα στη μνήμη τους.

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Comments are closed.