Βρες τη μυστική λέξη

 

Στόχοι δραστηριότητας: εκμάθηση θεματικού λεξιλογίου, διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων, καλλιέργεια προφορικού λόγου

Γράφουμε σε καρτελάκια 15 περίπου λέξεις, που να αφορούν ένα ορισμένο θεματικό λεξιλόγιο, π.χ. ζ.ώα. Ένα από τα παιδιά βγαίνει έξω από την αίθουσα. Τα υπόλοιπα διαλέγουν μία κάρτα. Όταν το παιδί μπει και πάλι μέσα, θέτει ερωτήσεις στα υπόλοιπα, προκειμένου να βρει το ζώο που αναγράφεται στην κάρτα (π.χ. Πού ζει; Τι τρώει;).

Παραλλαγή 1: Μπορούμε να θέσουμε όριο στον αριθμό των ερωτήσεων που έχει στη διάθεσή του το κάθε παιδί. Του λέμε για παράδειγμα ότι δικαιούται να κάνει μόνο πέντε ερωτήσεις και μετά θα πρέπει να μαντέψει.

Παραλλαγή 2: Λέμε στα παιδιά ότι μπορούν να θέσουν ερωτήσεις που επιδέχονται μονολεκτική απάντηση, δηλαδή του τύπου ναι/ όχι (π.χ. Ζει στο δάσος; Πετάει; Είναι μεγάλο;).

Παραλλαγή 3: Εάν τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό ανάγνωσης, χρησιμοποιούμε εικόνες αντί για λέξεις στα καρτελάκια.

 

Comments are closed.